6ஆம் வகுப்பு தமிழ் - அணி இலக்கணம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 அணி இலக்கணம் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4. அணி இலக்கணம் கற்றவை கற்றபின் I. பின்வரும் பாடலைப் படித்து இதில் அமைந்துள்ள அணியைக் குறிப்பிடுக. ஆறு சக்கரம் நூறு வண்டி …

Read moreTamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 அணி இலக்கணம் Solution | Lesson 3.4

6ஆம் வகுப்பு - முடிவில் ஒரு தொடக்கம் வினா விடை

Tamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 முடிவில் ஒரு தொடக்கம் Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. முடிவில் ஒரு தொடக்கம் மதிப்பீடு 1. முடிவில் ஒரு தொடக்கம் என்ற தலைப்பின் காரணம் குறித்துக் கூறுக. மனிதன் மற்றொரு மனிதன்பால் …

Read moreTamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 முடிவில் ஒரு தொடக்கம் Solution | Lesson 3.3

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் - மனிதநேயம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 மனிதநேயம் Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2 மனிதநேயம் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக 1. எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு செலுத்துதல் மனித வாழ்க்கை மனித உரிமை மனிதநேயம் …

Read moreTamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 மனிதநேயம் Solution | Lesson 3.2

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் - ஆசியஜோதி பாட விடைகள்

Tamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 ஆசியஜோதி Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1. ஆசியஜோதி நூல் வெளி தேசிக விநாயகனார் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கவிஞர். முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் பள்ளி ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர். கவிமணி என்னும் …

Read moreTamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 ஆசியஜோதி Solution | Lesson 3.1

6ஆம் வகுப்பு திருக்குறள் வினா விடை

Tamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

பாடம் 2.6. திருக்குறள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வதே ………………… ஆகும். பகை ஈகை வறுமை கொடுமை …

Read moreTamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் - பெயர்ச்சொல் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 பெயர்ச்சொல் Solution | Lesson 2.5

பாடம் 2.5. பெயர்ச்சொல் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. இடுகுறிப்பெயரை வட்டமிடுக பறவை மண் முக்காலி மரங்கொத்தி விடை : மண் …

Read moreTamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 பெயர்ச்சொல் Solution | Lesson 2.5

6ஆம் வகுப்பு தமிழ் - பாதம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 பாதம் Solution | Lesson 2.4

பாடம் 2.4 பாதம் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன் தற்காலத் தமிழ் எழுத்தாளர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர். நாவல்கள், சிறுகதைகள், கட்டுரைத் தொகுப்புகள், சிறுவர் இலக்கியங்கள் என இவருடைய படைப்புகள் நீள்கின்றன. …

Read moreTamil Nadu 6th Standard Tamil Book Term 3 பாதம் Solution | Lesson 2.4