7ஆம் வகுப்பு தமிழ் கப்பலோட்டிய தமிழர் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 கப்பலோட்டிய தமிழர் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4 கப்பலோட்டிய தமிழர் நூல் வெளி இரா.பி.சேது தமிழறிஞர், எழுத்தாளர், வழக்குரைஞர், மேடைப்  பேச்சாளர் எனப் பன்முகத் திறன் பெற்றவர். இவரைச் “சொல்லின் செல்வர்” …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 கப்பலோட்டிய தமிழர் Solution | Lesson 3.4

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 தேசியம் காத்த செம்மல் (பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர்) Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. தேசியம் காத்த செம்மல் (பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர்) I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக 1. முத்துராமலிங்கத்தேவர் முதன்முதலில் உரையாற்றிய இடம் _______. …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 தேசியம் காத்த செம்மல் (பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர்) Solution | Lesson 3.3

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், பாஞ்சை வளம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 பாஞ்சை வளம் Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2. பாஞ்சை வளம் நூல்வெளி கட்டபொம்மன் கதைப்பாடல்கள் பல வடிவங்களில் வழங்கி வருகின்றன. அவை பலரால் பதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. நம் பாடப்பகுதி “நா. வானமாமலை” …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 பாஞ்சை வளம் Solution | Lesson 3.2

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், புலி தங்கிய குகை பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 புலி தங்கிய குகை Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1. புலி தங்கிய குகை புலி தங்கிய குகை – பாடல் சிற்றில் நற்றூண் பற்றி நின்மகன் யாண்டு உளனோ எனவினவுதி என்மகன் …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 புலி தங்கிய குகை Solution | Lesson 3.1

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், திருக்குறள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

பாடம் 2.6. திருக்குறள் நூல்வெளி திருக்குறளைத் தந்த திருவள்ளுவர் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவர் என்று கூறுவர். இவர் முதற்பாவலர், பொய்யில் புலவர், செந்நாப்போதார் போன்ற …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

7ஆம் வகுப்பு தமிழ், நால்வகைக் குறுக்கங்கள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 நால்வகைக் குறுக்கங்கள் Solution | Lesson 2.5

பாடம் 2.5. நால்வகைக் குறுக்கங்கள் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. வேட்கை என்னும் சொல்லில் ஐகாரக் குறுக்கம் பெறும் மாத்திரை அளவு ______. …

Read moreTamil Nadu 7th Standard Tamil Book Term 1 நால்வகைக் குறுக்கங்கள் Solution | Lesson 2.5