8ஆம் வகுப்பு தமிழ், தமிழர் இசைக்கருவிகள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 தமிழர் இசைக்கருவிகள் Solution | Lesson 2.4

பாடம் 2.4 தமிழர் இசைக்கருவிகள் மதிப்பீடு காற்றுக் கருவிகள் குறித்த செய்திகளைத் தொகுத்து எழுதுக. முன்னுரை மக்களின் மனதிற்கு எழுச்சியை தருபவை இசைக்கருவிகள். கருவிகளில் தோல், …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 தமிழர் இசைக்கருவிகள் Solution | Lesson 2.4

8ஆம் வகுப்பு தமிழ் ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் Solution | Lesson 1.4

பாடம் 1.4 ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் நூல்வெளி பி.ச. குப்புசாமி சிறுகதை ஆசிரியர்களுள் ஒருவர். இவர் தொடக்கப் பள்ளித் தலைமையாசிரியராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். ஜெயகாந்தனாேடு …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 2 ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் Solution | Lesson 1.4

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், எச்சம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 எச்சம் Solution | Lesson 3.5

பாடம் 3.5. எச்சம் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. முற்றுப் பெறாமல் எஞ்சி நிற்கும் சொல் _____ எனப்படும். முற்று எச்சம் …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 எச்சம் Solution | Lesson 3.5

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், தலைக்குள் ஓர் உலகம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 தலைக்குள் ஓர் உலகம் Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4. தலைக்குள் ஓர் உலகம் நூல்வெளி சுஜாதாவின் இயற்பெயர் ரங்கராஜன் என்பதாகும். இவர் சிறுகதைகள், புதினங்கள் நாடகங்கள், அறிவியல் புனைவுக் கதைகள், திரைப்படக்கதை …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 தலைக்குள் ஓர் உலகம் Solution | Lesson 3.4

8ஆம் வகுப்பு தமிழ், தமிழர் மருத்துவம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 தமிழர் மருத்துவம் Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. தமிழர் மருத்துவம் I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 1. தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் மருத்துவத்திற்கு _____ பயன்படுத்தினர். தாவரங்களை விலங்குகளை …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 தமிழர் மருத்துவம் Solution | Lesson 3.3

8ஆம் வகுப்பு தமிழ் வருமுன் காப்போம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 வருமுன் காப்போம் Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2. வருமுன் காப்போம் நூல்வெளி கவிமணி எனப் போற்றப்படும் தேசிய விநாயகனார் குமரி மாவட்டம் தேரூரில் பிறந்தவர். முப்பத்தாறு ஆண்டுகள் ஆசிரியராகப் பணியாற்றியவர். …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 வருமுன் காப்போம் Solution | Lesson 3.2

8ஆம் வகுப்பு தமிழ் நோயும் மருந்தும் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 நோயும் மருந்தும் Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1. நோயும் மருந்தும் நோயும் மருந்தும் – பாடல்  தீர்வனவும் தீராத் திறத்தனவும் செய்ம்மருந்தின் ஊர்வனவும் போலாதும் உவசமத்தின் உய்ப்பனவும் யார்வினவும் காலும் …

Read moreTamil Nadu 8th Standard Tamil Book Term 1 நோயும் மருந்தும் Solution | Lesson 3.1