9ஆம் வகுப்பு தமிழ், புணர்ச்சி பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 புணர்ச்சி Solution | Lesson 3.5

பாடம் 3.5. புணர்ச்சி I. பலவுள் தெரிக. மரவேர் என்பது ________ புணர்ச்சி இயல்பு திரிதல் தோன்றல் கெடுதல் விடை : கெடுதல் II. …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 புணர்ச்சி Solution | Lesson 3.5

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், செய்தி பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 செய்தி Solution | Lesson 3.4

பாடம் 3.4. செய்தி நூல்வெளி தி. ஜானகிராமன் தஞ்சை மண்வாசனையுடன் கதைகளைப் படைத்தவர். உயர்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியராகவும் வானொலியில் கல்வி ஒலிபரப்பு அமைப்பாளராகவும் பணியாற்றியவர். வடமொழி …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 செய்தி Solution | Lesson 3.4

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 நாச்சியார் திருமொழி Solution | Lesson 3.3

பாடம் 3.3. நாச்சியார் திருமொழி நூல்வெளி திருமாலை வழிபட்டுச் சிறப்புநிலை எய்திய ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் ஆவர். அவருள் ஆண்டாள் மட்டுமே பெண் ஆவார். இறைவனுக்குப் …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 நாச்சியார் திருமொழி Solution | Lesson 3.3

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், இராவண காவியம் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 இராவண காவியம் Solution | Lesson 3.2

பாடம் 3.2. இராவண காவியம் நூல் வெளி இருபதாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய தனித்தமிழ்ப் பெருங்காப்பியம் இராவண காவியம். இந்நூல் தமிழகக் காண்டம், இலங்கைக் காண்டம், …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 இராவண காவியம் Solution | Lesson 3.2

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், சிற்பக்கலை பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 சிற்பக்கலை Solution | Lesson 3.1

பாடம் 3.1. சிற்பக்கலை I. பலவுள் தெரிக. 1. பல்லவர் காலச் சிற்பக்கலைக்குச் சிறந்த சான்று ___________  மாமல்லபுரம் பிள்ளையார்பட்டி திரிபுவனவீரேசுவரம் தாடிக்கொம்பு விடை …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 சிற்பக்கலை Solution | Lesson 3.1

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், திருக்குறள் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

பாடம் 2.6. திருக்குறள் கற்பவை கற்றபின்… 1. படத்திற்கு ஏற்ற குறளைத் தேர்வு செய் அ. இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும் துன்பத்துள் துன்பங் …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 திருக்குறள் Solution | Lesson 2.6

9ஆம் வகுப்பு தமிழ், ஆகுபெயர் பாட விடைகள்

Tamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 ஆகுபெயர் Solution | Lesson 2.5

பாடம் 2.5. ஆகுபெயர் பலவுள் தெரிக. 1. அஃகசாலை என்பது ……………………. த்தைக் குறிக்கும். அங்காடிகள் அமைந்துள்ள இடம் யவனர்கள் இருக்கின்ற இடம் நாணயங்கள் …

Read moreTamil Nadu 9th Standard Tamil Book Term 2 ஆகுபெயர் Solution | Lesson 2.5